Rabu, 24 Agustus 2011

DO'A KHATAM AL-QURAN


Ya Allah rahmatilah aku dengan Al-Quran, dan jadikanlah Al-Quran itu untukku sebagai imam, cahaya, petunjuk, dan rahmat.

Ya Allah, ingatkanlah aku ketika lupa darinya, dan berikanlah pengetahuan atas kebodohanku, dan berikanlah rezeki kepadaku dengan membacanya sepanjang malam dan siang, dan jadikanlah Al-Quran itu sebagi hujjah (penjelas) bagiku wahai Tuhan Pemelihara Alam.

Ya Allah, berikanlah kemaslahatan kepadaku, agamaku yang mana (agama itu) menjadi peneguh (penguat) dalam urusanku. Dan berikanlah kemaslahatan untuk duniaku karena dunia itu merupakan tempat hidup dan kehidupanku. Dan berikanlah kemaslahatan untuk akhiratku karena akhirat merupakan tempat kembalinya aku. Dan jadikanlah kehidupanku untuk menambah kebaikanku. Dan jadikanlah kematianku akhir dari segala perbuatan burukku.

Ya Allah, jadikanlah kebaikan di akhir umurku, dan jadikanlah sebaik-baiknya amal perbuatan di akir hayatku, dan sebaik-baiknya hari ketika aku bertemu dengan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu kehidupan yang menyenangkan, kematian yang nyaman, dan tidak dikembalikan pada tempat yang hina dan buruk.

Ya Allah, aku meminta kepada-Mu perkara yang baik, permintaan yang baik, kemenangan yang baik, pengetahuan yang baik, perbuatan yang baik, pahala yang baik, kehidupan yang baik dan kematian yang baik. Tetapkanlah (teguhkanlah) aku, beratkanlah timbanganku, kuatkanlah imanku, angkatlah derajatku, terimalah shalatku, ampunilah kesalahanku, dan aku meminta kepada-Mu tempat yang tinggi (mulia) di surga.

Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu akan rahmat-Mu, keinginan yang kuat akan ampunan-Mu, keselamatan dari setiap dosa, kekayaan yang didapat dengan cara yang baik, kemenangan dengan mendapatkan surga, dan terbebas dari api neraka.

Ya Allah, baikkanlah kesudahan kami atas setiap urusan, dan bebaskanlah kami dari kejelekan dunia dan azab akhirat.

Ya Allah, berikanlah kepada kami sebagian dari rasa takut kepada-Mu atas apa-apa yang menghalangi antara kami dengan bermaksiat kepada-Mu, dan dari ketaatan kepada-Mu atas apa-apa yang telah Engkau berikan kepada kami dengan surga-Mu, dan keyakinan yang akan merendahkan kami dengan cobaan dunia, dan kesenangan dengan pendengaran kami, penglihatan kami, kekuatan kami, atas kehidupan yang telah Engkau berikan kepada kami, dan jadikanlah pewaris dari kami, dan jadikanlah pembalas atas orang yang telah menzalimi kami, dan tolonglah kami atas orang yang memusuhi kami dan janganlah Engkau jadikan kami sebagai musibah di dalam agama kami, dan janganlah Engkau jadikan dunia itu sebagai tujuan utama kami, dan tidak ada tempat untuk menyampaikan pengetahuan kami, dan janganlah Engkau memberikan kekuasaan kepda kami atas orang yang tidak menyayangi kami.

Ya Allah janganlah Engkau sisakan suatu dosa untuk kami melainkan Engkau mengampuninya, dan janganlah Engkau sisakan kesusahan untuk kami melainkan Engkau melapangkannya, dan janganlah Engkau sisakan hutang untuk kami melainkan Engkau membayarnya, dan janganlah Engkau sisakan untuk kami atas kebutuhan-kebutuhan dunia dan akhirat melainkan Engkau membebaskannya wahai yang Maha Penyayang.

Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Dan shalawat Allah atas nabi kita Muhammad dan atas keluarganya para sahabatnya yang terpilih dan kesejahteraan yang baik atas mereka.

sumber: Al-Quran dan Terjemahnya, Penerbit Dipenogoro, Bandung

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Silakan beri komentar barupa kritik dan saran yang membangun demi kemajuan blog saya ini. Jangan malu - malu!

Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.